Image placeholder

IBS-ANU

Міжнародна Школа Бізнесу IBS університету імені Альфреда Нобеля

Освіта для лідерів.Отримайте диплом, який визнається у понад120 країнах світу, і збільшуйте свої шанси на успіх.

Image placeholder

IBS-ANU

Міжнародна Школа Бізнесу IBS університету імені Альфреда Нобеля

Освіта для лідерів.Отримайте диплом, який визнається у понад 120 країнах світу,і збільшуйте свої шанси на успіх.

Image placeholder

IBS-ANU

Міжнародна Школа Бізнесу IBS університету імені Альфреда Нобеля

Освіта для лідерів. Отримайте диплом, який визнається у понад
120 країнах світу, і збільшуйте свої шанси на успіх.

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ ТУТ

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

ПРО НАС

Чому лідери обирають IBS:

  icon

  +380 67 551 56 88

  icon

  au.ude.naud%40abmsbi

Прагнете досягти нових висот? Ласкаво просимо до Міжнародної Школи Бізнесу IBS, заснованої на базі Університету імені Альфреда Нобеля у 2012 році.
Ми одна із перших українських бізнес-шкіл з ліцензованою програмою МВА, що була започаткована в 1997 році у Дніпропетровській академії управління, бізнесу та права.
Наші студенти — власники компаній, топ-менеджери, керівники департаментів та відділів українських і міжнародних організацій, а також професіонали, спрямовані на підвищення ефективності та розвиток управлінських компетенцій.

ПРО НАС

Чому лідери обирають IBS:

  icon

  +380 67 551 56 88

  icon

  au.ude.naud%40abmsbi

Прагнете досягти нових висот? Ласкаво просимо до Міжнародної Школи Бізнесу IBS, заснованої на базі Університету імені Альфреда Нобеля у 2012 році.
Ми одна із перших українських бізнес-шкіл з ліцензованою програмою МВА, що була започаткована в 1997 році у Дніпропетровській академії управління, бізнесу та права.

Наші студенти — власники компаній, топ-менеджери, керівники департаментів та відділів українських і міжнародних організацій, а також професіонали, спрямовані на підвищення ефективності та розвиток управлінських компетенцій.

ПРО НАС

Чому лідери обирають IBS:

  icon

  +380 67 551 56 88

  icon

  au.ude.naud%40abmsbi

Прагнете нових висот? Ласкаво просимо до Міжнародної Школи Бізнесу IBS, заснованої на базі Університету ім. Альфреда Нобеля у 2012 році.
Ми одна із перших українських бізнес-шкіл з ліцензованою програмою МВА, що була започаткована в 1997 році у академії управління, бізнесу та права.

Наші студенти — власники компаній, топ-менеджери, керівники департаментів та відділів українських і міжнародних організацій, а також професіонали, спрямовані на підвищення ефективності та розвиток управлінських компетенцій.

НАВЧАННЯ

Зміст програми MBA

НАВЧАННЯ

Зміст програми MBA

НАВЧАННЯ

Зміст програми MBA

ДЕТАЛІ ПРОГРАМ

 • Економіка та право

  01. Бізнес-право• Вивчення основних принципів правових аспектів, що відносяться до бізнесу• Аналіз законодавства, регулюючого комерційну діяльність та підприємництво• Розгляд практичних випадків і ситуацій, що стосуються правових аспектів у бізнесі• Ознайомлення з вимогами та процедурами при веденні бізнесу згідно з законодавством
  02. Економіка Бізнесу• Вивчення фундаментальних економічних принципів та теорій, що стосуються бізнесу• Аналіз економічних процесів та взаємозв'язків у бізнес-середовищі• Розгляд ключових показників та інструментів, використовуваних для економічного аналізу бізнесу• Вивчення стратегічного планування, фінансового управління та прийняття рішень в економічних аспектах бізнесу.

 • Управління бізнесом

  01. Менеджмент• Вивчення основних концепцій та теорій управління, які стосуються ефективного керівництва компанією• Розгляд стратегічного та оперативного менеджменту, включаючи планування, організацію, керівництво та контроль• Аналіз процесів прийняття рішень, комунікації та керівництва командою
  02. Корпоративна культура• Дослідження ролі корпоративної культури в організації та її вплив на робочий колектив, ефективність та результативність компанії• Розбудова корпоративної культури, цінностей, норм та практик, що сприяють створенню позитивного робочого середовища та взаємодії в команді
  03. Корпоративна та соціальна відповідальність• Вивчення ролі підприємства в суспільстві та його відповідальності перед соціальними, екологічними та етичними аспектами середовища• Аналіз стратегій та практик, спрямованих на створення позитивного впливу на громадськість та довкілля
  04. Міжнародний бізнес• Аналіз міжнародних ринків та їх впливу на бізнес-організації• Вивчення міжкультурних аспектів, які впливають на успішну роботу в міжнародному бізнесі• Розгляд глобальних трендів та викликів, що виникають у міжнародному бізнес-середовищі
  05. Організаційна поведінка• Розгляд основних теорій та концепцій, які пояснюють поведінку людей в організаційному контексті• Вивчення факторів, що впливають на мотивацію, комунікацію, конфлікти та лідерство в організації.
  06. Стратегія бізнесу• Розробка стратегічного планування та формулювання конкурентних переваг.• Аналіз стратегічного позиціонування підприємства на ринку• Розгляд стратегій зростання, диверсифікації та входження на нові ринки.
  07. Інноваційний розвиток підприємства• Розгляд стратегій та методів стимулювання інноваційного розвитку в організації• Вивчення процесу впровадження нововведень та керування інноваційними проектами.
  08. Бізнес-планування• Ознайомлення з процесом розробки та впровадження бізнес-плану• Вивчення методів аналізу ринку, конкурентоспроможності та фінансової стійкості підприємства.
  09. Моделювання бізнес-процесів• Ознайомлення з методами та інструментами моделювання та оптимізації бізнес-процесів• Аналіз процесів управління якістю, інноваційного розвитку та оптимізації виробничих процесів.
  10. Управління персоналом• Дослідження ролі та функцій відділу управління персоналом в організації• Аналіз стратегій рекрутингу, навчання, розвитку та оцінки персоналу

 • Фінанси

  01. Фінансовий менеджмент• Вивчення основних принципів та методів фінансового управління в організації• Розгляд планування та управління фінансовими ресурсами підприємства• Аналіз фінансової стійкості та прибутковості організації• Вивчення фінансової звітності та методів фінансового аналізу.
  02. Бізнес-аналітика• Дослідження методів та інструментів аналізу даних для прийняття стратегічних та оперативних рішень в бізнесі• Вивчення методів прогнозування та моделювання бізнес-процесів для оптимізації рішень• Аналіз даних та побудова звітів, що допомагають виявити тенденції та зробити обґрунтовані рішення.
  03. Інвестиційний менеджмент та управління ризиками• Розгляд методів та стратегій інвестиційного менеджменту, включаючи аналіз ризиків та доходності• Вивчення процесу управління портфелем інвестицій та визначення оптимальних інвестиційних стратегій• Аналіз фінансових ризиків та методів їх управління для забезпечення стійкості підприємства.
  04. Фандрайзинг• Ознайомлення з методами та стратегіями залучення фінансування від зовнішніх джерел, таких як інвестори, спонсори, фонди тощо• Вивчення процесу створення та реалізації фандрайзингових кампаній• Аналіз стратегій просування та залучення благодійних внесків для реалізації проектів та програм.

 • Маркетинг

  01. Управління маркетинговою діяльністю• Вивчення основних етапів маркетингового дослідження, планування та реалізації маркетингових стратегій• Розгляд практик сегментування ринку та визначення цільової аудиторії• Аналіз та впровадження інструментів маркетингового міксу: продукту, ціни, просування та розподілу
  02. Управління конкуренто-спроможністю• Вивчення стратегій та методів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукту або послуги на ринку• Розгляд аналізу конкурентного середовища та визначення унікальних переваг підприємства• Аналіз та впровадження стратегій ціноутворення, позиціонування та диференціації
  03. Маркетинг в сфері послуг• Ознайомлення з особливостями та стратегіями маркетингу в сфері послуг• Вивчення навичок управління якістю послуг, взаємодії з клієнтами та розвитку післяпродажного обслуговування• Аналіз кейсів успішного маркетингу послуг та розробка маркетингових стратегій для сектору послуг
  04. Маркетинг В2В• Вивчення особливостей та стратегій маркетингу в В2В- сегменті• Розгляд навичок розвитку та управління ключовими клієнтами, бізнес-партнерств та ринковим аналізом в секторі B2B• Аналіз кейсів успішного маркетингу B2B та розробка стратегій маркетингу для цього сегменту
  05. Брендинг• Розгляд стратегій та методів побудови та управління брендом підприємства• Вивчення процесу розробки стратегії бренду, позиціонування та ідентифікації бренду• Аналіз кейсів успішного брендингу та впровадження практичних завдань для розвитку бренду
  06. Маркетинг та управління продажами• Ознайомлення з сучасними цифровими технологіями та інструментами, що використовуються в маркетинговій діяльності• Вивчення методів та стратегій інтернет-маркетингу, контент-маркетингу та соціальних медіа• Аналіз процесу управління продажами, включаючи техніки продажу та відносини з клієнтами

 • Розвиток Soft Skills

  01. Технології розвитку особистого потенціалу• Вивчення методів самовдосконалення, самоаналізу та самомотивації для досягнення особистої ефективності.• Розгляд стратегій розвитку навичок управління часом, концентрації та стресостійкості• Вивчення практик здорового способу життя та балансу між роботою та особистим життям
  02. Ефективні бізнес-комунікації• Вивчення стратегій та навичок ефективного писемного та усного спілкування в бізнес-середовищі.• Розгляд технік активного слухання, управління негативними емоціями та врегулювання конфліктів у комунікації.• Вивчення міжкультурних аспектів бізнес-комунікацій та методів взаємодії з різними типами співрозмовників
  03. Team Building• Розгляд стратегій та методів формування та управління ефективними робочими групами та командами• Вивчення навичок співпраці, колективної роботи та розвитку взаємодії в командному середовищі• Аналіз кейсів та впровадження практичних завдань для зміцнення співпраці та взаємодії в команді
  04. Бізнес-медіа• Ознайомлення з принципами та методами медіації в бізнесі для вирішення конфліктів та досягнення консенсусу• Вивчення навичок активного слухання, ефективного спілкування та переговорів з метою врегулювання суперечностей• Аналіз кейсів та ситуацій, які вимагають використання медіаційних навичок в бізнес-контексті
  05. Розвиток креативності• Вивчення методів та стратегій розвитку креативного мислення та генерації ідей• Розгляд технік стимулювання творчості та інноваційного мислення в бізнес-середовищі• Аналіз креативних процесів та розвиток навичок проблемного мислення та пошуку альтернативних рішень
  06. Лідерство в бізнесі• Ознайомлення з основними теоріями та моделями лідерства в контексті бізнесу• Розгляд навичок впливового лідерства, мотивації та керівництва командою• Аналіз кейсів успішних лідерів та розвиток особистих лідерських якостей
  07. Тайм-менеджмент• Ознайомлення з методами та стратегіями управління часом для досягнення високої продуктивності та ефективності• Вивчення навичок планування, пріоритетів та організації робочого часу• Аналіз методів праці в умовах перешкод та стресу

ФОРМАТ НАВЧАННЯ

Як побудований освітній процес?

Вівторок та четвер з 18:00 по 21:00 online

Тривалість навчання 24 місяці

Наявність доступу до лекцій у записі

Доступ до особистого кабінету

Доступ до освітньої платформи

Скачування лекцій та файлів online

ВАРІАНТИ

 • Illustration

  Online

ПЕРЕВАГИ ФОРМАТУ

  icon

  Лекції в режимі реального часу

  icon

  Можливість задавати питання

  icon

  Вебінари

 • Illustration

  Оffline

ПЕРЕВАГИ ФОРМАТУ

  icon

  Закриті зустрічі та дискусії

  icon

  Бізнес-симулятори

  icon

  Майстер-класи

ФОРМАТ НАВЧАННЯ

Як побудований освітній процес?

Вівторок та четвер з 18:00 до 21:00

Тривалість навчання 24 місяці

Наявність доступу до лекцій у записі

Доступ до особистого кабінету

Доступ до освітньої платформи

Скачування лекцій та файлів online

ВАРІАНТИ

 • Illustration

  Online

ПЕРЕВАГИ ФОРМАТУ

  icon

  Лекції в режимі реального часу

  icon

  Можливість задавати питання

  icon

  Вебінари

 • Illustration

  Оffline

ПЕРЕВАГИ ФОРМАТУ

  icon

  Закриті зустрічі та дискусії

  icon

  Бізнес-симулятори

  icon

  Майстер-класи

ФОРМАТ НАВЧАННЯ

Як побудо освітній процес?

Вт- Чт з 18:00 до 21:00

Тривалість навчання24 місяці

Наявність доступу до лекцій у записі

Доступ до особистого кабінету

Доступ до освітньої платформи

Скачування лекцій та файлів online

ВАРІАНТИ

 • Illustration

  Online

ПЕРЕВАГИ ФОРМАТУ

  icon

  Лекції в режимі реального часу

  icon

  Можливість задати питання

  icon

  Вебінари

 • Illustration

  Оffline

ПЕРЕВАГИ ФОРМАТУ

  icon

  Закриті зустрічі та дискусії

  icon

  Бізнес-симулятори

  icon

  Майстер-класи

БІЗНЕСㅤㅤㅤМАРКЕТИНГㅤㅤㅤФІНАНСИㅤㅤㅤSOFT SKILLSㅤㅤㅤЕКОНОМІКАㅤㅤㅤПРАВОㅤㅤㅤРОЗВИТОКㅤㅤㅤУПРАВЛІННЯ

БІЗНЕС....МАРКЕТИНГ....ФІНАНСИ....SOFT SKILLS

Managment

MANAGEMENT

Управлінські компетенції

Лідерські навички, навички прийняття рішень, уміння аналізувати складні проблеми, розробка стратегії, тайм менеджмент, делегування, ораторське мистецтво, публічні виступи.

Підприємницькі можливості

Можливість створення власного бізнесу або розвитку існуючого, підтримка та менторство діючих практикуючих експертів національного та міжнародного рівня.

ОСНОВНЕ

  icon

  Стратегія та аналіз

  icon

  Лідерські навички

  icon

  Створення бізнесу


Managment

MANAGEMENT

Управлінські компетенції

Лідерські навички, навички прийняття рішень, уміння аналізувати складні проблеми, розробка стратегії, тайм менеджмент, делегування, ораторське мистецтво, публічні виступи.

Підприємницькі можливості

Можливість створення власного бізнесу або розвитку існуючого, підтримка та менторство діючих практикуючих експертів національного та міжнародного рівня.

ОСНОВНЕ

  icon

  Стратегія та аналіз

  icon

  Лідерські навички

  icon

  Створення бізнесу

Managment

MANAGEMENT

Управлінські компетенції

Лідерські навички, навички прийняття рішень, уміння аналізувати складні проблеми, розробка стратегії, тайм менеджмент, делегування, ораторське мистецтво, публічні виступи.

Підприємницькі можливості

Можливість створення власного бізнесу або розвитку існуючого, підтримка та менторство практикуючих експертів національного та міжнародного рівня.

ОСНОВНЕ

  icon

  Стратегія та аналіз

  icon

  Лідерські навички

  icon

  Створення бізнесу

OPPORTUNITY

Кар'єрні можливості

Спеціалісти з дипломом MBA заробляють на 20-30% більше у порівнянні з іншими фахівцями та мають можливість переходу на керівні посади, які потребують вищої освіти.

Глобальні можливості

Можливість супроводу в працевлаштуванні за кордоном на високооплачувані позиції, допомога у виведені власного бізнесу на міжнародний ринок.

ОСНОВНЕ

  icon

  Зростання заробітку на 30%

  icon

  Робота за кордоном

  icon

  Міжнародний ринок

Оpportunity


Оpportunity

OPPORTUNITY

Кар'єрні можливості

Спеціалісти з дипломом MBA заробляють на 20-30% більше у порівнянні з іншими фахівцями та мають можливість переходу на керівні посади, які потребують вищої освіти.

Глобальні можливості

Можливість супроводу в працевлаштуванні за кордоном на високооплачувані позиції, допомога у виведені власного бізнесу на міжнародний ринок.

ОСНОВНЕ

  icon

  Зростання заробітку на 30%

  icon

  Робота за кордоном

  icon

  Міжнародний ринок

OPPORTUNITY

Кар'єрні можливості

Спеціалісти з дипломом MBA заробляють на 20-30% більше у порівнянні з іншими фахівцями та мають можливість переходу на керівні посади, які потребують вищої освіти.

Глобальні можливості

Можливість супроводу в працевлаштуванні за кордоном на високооплачувані позиції, допомога у виведені власного бізнесу на міжнародний ринок.

ОСНОВНЕ

  icon

  Зростання заробітку на 30%

  icon

  Робота за кордоном

  icon

  Міжнародний ринок

Оpportunity

Personality

PERSONALITY

Розвиток особистості

Сприяння особистісному зростанню, розширенню горизонтів, виявленню і розкриттю потенціалу, розвитку впевненості, критичного мислення та навичкам співпраці.

Професійний нетворкінг

Випускники отримують доступ до великої спільноти успішних фахівців, експертів і підприємців, що створює нові можливості для співпраці та розвитку кар'єри.

ОСНОВНЕ

  icon

  Розкриття власного потенціалу

  icon

  Розвиток впевненості

  icon

  Спільнота однодумців


Personality

PERSONALITY

Розвиток особистості

Сприяння особистісному зростанню, розширенню горизонтів, виявленню і розкриттю потенціалу, розвитку впевненості, критичного мислення та навичкам співпраці.

Професійний нетворкінг

Випускники отримують доступ до великої спільноти успішних фахівців, експертів і підприємців, що створює нові можливості для співпраці та розвитку кар'єри.

ОСНОВНЕ

  icon

  Розкриття власного потенціалу

  icon

  Розвиток впевненості

  icon

  Спільнота однодумців

Personality

PERSONALITY

Розвиток особистості

Сприяння особистісному зростанню, розширенню горизонтів, виявленню і розкриттю потенціалу, розвитку впевненості, критичного мислення та навичкам співпраці.

Професійний нетворкінг

Випускники отримують доступ до великої спільноти успішних фахівців, експертів і підприємців, що створює нові можливості для співпраці та розвитку кар'єри.

ОСНОВНЕ

  icon

  Розкриття власного потенціалу

  icon

  Розвиток впевненості

  icon

  Спільнота однодумців

Illustration

Твоя точка зросту починається тут.Отримай консультацію

Illustration

Твоя точка зросту починається тут.Отримай консультацію

Illustration

Твоя точка зросту починається тут. Отримай консультацію

ВИЗНАННЯ

Визнання нашої програми MBA

ZEVA

Німеччина

Програма MBA, Міжнародної Школи Бізнесу університету імені Альфреда Нобеля акредитована Центральним агентством із оцінювання та акредитації (ZEvA) з 2016 по 2027 роки.

AACSB

США

З 2018 року Міжнародна Школа Бізнесу Університету імені Альфреда Нобеля приєдналась до Американської асоціації університетських бізнес-шкіл (AACSB)

WYŹSZA SZKOŁA BIZNESU

Польща

Дистанційний проєкт, який передбачає навчання одразу за двома магістерськими програми – в Україні та Польщі. Студенти можуть отримати два дипломи, не залишаючи країну чи бізнес.

ECBE

Бельгія

Програма МВА, міжнародної Школи Бізнесу Університету імені Альфреда Нобеля – це перша та єдина в Україні програма МВА, що відповідає стандартам ЕСВЕ.

ВИЗНАННЯ

Визнання нашої програми MBA

ZEVA

Німеччина

Програма MBA, Міжнародної Школи Бізнесу університету імені Альфреда Нобеля акредитована Центральним агентством із оцінювання та акредитації (ZEvA) з 2016 по 2027 роки.

AACSB

США

З 2018 року Міжнародна Школа Бізнесу Університету імені Альфреда Нобеля приєдналась до Американської асоціації університетських бізнес-шкіл (AACSB)

WYŹSZA SZKOŁA BIZNESU

Польща

Дистанційний проєкт, який передбачає навчання одразу за двома магістерськими програми – в Україні та Польщі. Студенти можуть отримати два дипломи, не залишаючи країну чи бізнес.

ECBE

Бельгія

Програма МВА, міжнародної Школи Бізнесу Університету імені Альфреда Нобеля – це перша та єдина в Україні програма МВА, що відповідає стандартам ЕСВЕ.

ВИЗНАННЯ

Визнання нашої програми MBA

ZEVA

Німеччина

Програма MBA, Міжнародної Школи Бізнесу університету імені Альфреда Нобеля акредитована Центральним агентством із оцінювання та акредитації (ZEvA) з 2016 по 2027 роки.

AACSB

США

З 2018 року Міжнародна Школа Бізнесу Університету імені Альфреда Нобеля приєдналась до Американської асоціації університетських бізнес-шкіл (AACSB)

WYŹSZA SZKOŁA BIZNESU

Польща

Дистанційний проєкт, який передбачає навчання одразу за двома магістерськими програми – в Україні та Польщі. Студенти можуть отримати два дипломи, не залишаючи країну чи бізнес.

ECBE

Бельгія

Програма МВА, міжнародної Школи Бізнесу Університету імені Альфреда Нобеля – це перша та єдина в Україні програма МВА, що відповідає стандартам ЕСВЕ.

БІЗНЕСㅤㅤㅤМАРКЕТИНГㅤㅤㅤФІНАНСИㅤㅤㅤSOFT SKILLSㅤㅤㅤЕКОНОМІКАㅤㅤㅤПРАВОㅤㅤㅤРОЗВИТОКㅤㅤㅤУПРАВЛІННЯ

БІЗНЕС....МАРКЕТИНГ....ФІНАНСИ....SOFT SKILLS

ЦІНИ

Вартість навчання

Рання пташка

до 10.03.2024

ВАРІАНТИ ОПЛАТИ

  icon

  19 000 грн, оплата щомісячно(10 платежів на рік)

  icon

  189 000 грн, оплата раз на рік

  icon

  370 000 грн, оплата за 2 роки

2 черга реєстрації

до 20.03.2024

ВАРІАНТИ ОПЛАТИ

  icon

  19 970 грн, оплата щомісячно(10 платежів на рік)

  icon

  195 500 грн, оплата раз на рік

  icon

  385 000 грн, оплата за 2 роки

3 черга реєстрації

з 21.03.2024

ВАРІАНТИ ОПЛАТИ

  icon

  21 500 грн, оплата щомісячно(10 платежів на рік)

  icon

  200 000 грн, оплата раз на рік

  icon

  399 939 грн, оплата за 2 роки

ЦІНИ

Вартість навчання

Рання пташка

до 10.03.2024

ВАРІАНТИ ОПЛАТИ

  icon

  19 000 грн, оплата щомісячно(10 платежів на рік)

  icon

  189 000 грн, оплата раз на рік

  icon

  370 000 грн, оплата за 2 роки

2 черга реєстрації

до 20.03.2024

ВАРІАНТИ ОПЛАТИ

  icon

  19 970 грн, оплата щомісячно(10 платежів на рік)

  icon

  195 500 грн, оплата раз на рік

  icon

  385 000 грн, оплата за 2 роки

3 черга реєстрації

з 21.03.2024

ВАРІАНТИ ОПЛАТИ

  icon

  21 500 грн, оплата щомісячно(10 платежів на рік)

  icon

  200 000 грн, оплата раз на рік

  icon

  399 939 грн, оплата за 2 роки

ЦІНИ

Вартість навчання

Рання пташка

до 10.03.2024

ВАРІАНТИ ОПЛАТИ

  icon

  19 000 грн, оплата щомісячно(10 платежів на рік)

  icon

  189 000 грн, оплата раз на рік

  icon

  370 000 грн, оплата за 2 роки

2 черга реєстрації

до 20.03.2024

ВАРІАНТИ ОПЛАТИ

  icon

  19 970 грн, оплата щомісячно(10 платежів на рік)

  icon

  195 500 грн, оплата раз на рік

  icon

  385 000 грн, оплата за 2 роки

3 черга реєстрації

з 21.03.2024

ВАРІАНТИ ОПЛАТИ

  icon

  21 500 грн, оплата щомісячно(10 платежів на рік)

  icon

  200 000 грн, оплата раз на рік

  icon

  399 939 грн, оплата за 2 роки

НАВЧАННЯ

Відкрий шлях до бізнесу: отримай консультацію

Надамо відповіді на всі питання та забронюємо для Васнаявне вільне місце на навчання

НАВЧАННЯ

Відкрий шлях до бізнесу: отримай консультацію

Надамо відповіді на всі питання та забронюємо для Вас наявне вільне місце на навчання

НАВЧАННЯ

Відкрий шлях до бізнесу: отримай консультацію

Надамо відповіді на всі питання та забронюємодля Вас наявне вільне місце на навчання

ПЕРЕВАГИ

Чому обирають нас

Топ-5 ВНЗ України

Міжнародна Школа Бізнесу університету імені Альфреда Нобеля, входить в Топ-5 ВНЗ України за версією ВООРГВО

Подвійні дипломи

Можливість навчання за програмою подвійних дипломів та отримання магістерського диплому Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University на пільгових умовах

Міжнародне визнання

Програма МВА IBS-ANU визнана асоціаціями та навчальними закладами у Польщі, Німеччині, США та Бельгії. Є можливість паралельного проходження магістратури у Європі

Державна та міжнародна акредитації

Програма ліцензована Міністерством освіти України та надається диплом державного зразка, який можливо підтвердити у багатьох країнах ЄС

Вас навчають досвідчені практики

Програма МВА IBS-ANU існує 26 років та з 2013 року впроваджується Міжнародною Школою Бізнесу університету імені Альфреда Нобеля

Денна форма навчання та гнучкі умови

Програма навчання ліцензована за денною формою та проводиться онлайн та офлайн, всі матеріали та відеозаписи лекцій доступні в електронних кабінетах студентів

ПЕРЕВАГИ

Чому обирають нас

Топ-5 ВНЗ України

Міжнародна Школа Бізнесу університету імені Альфреда Нобеля, входить в Топ-5 ВНЗ України за версією ВООРГВО

Подвійні дипломи

Можливість навчання за програмою подвійних дипломів та отримання магістерського диплому Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University на пільгових умовах

Міжнародне визнання

Програма МВА IBS-ANU визнана асоціаціями та навчальними закладами у Польщі, Німеччині, США та Бельгії. Є можливість паралельного проходження магістратури у Європі

Державна та міжнародна акредитації

Програма ліцензована Міністерством освіти України та надається диплом державного зразка, який можливо підтвердити у багатьох країнах ЄС

Вас навчають досвідчені практики

Програма МВА IBS-ANU існує 26 років та з 2013 року впроваджується Міжнародною Школою Бізнесу університету імені Альфреда Нобеля

Денна форма навчання та гнучкі умови

Програма навчання ліцензована за денною формою та проводиться онлайн та офлайн, всі матеріали та відеозаписи лекцій доступні в електронних кабінетах студентів

ПЕРЕВАГИ

Чому обирають нас

Топ-5 ВНЗ України

Міжнародна Школа Бізнесу університету імені Альфреда Нобеля, входить в Топ-5 ВНЗ України за версією ВООРГВО

Подвійні дипломи

Можливість навчання за програмою подвійних дипломів та отримання магістерського диплому Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University на пільгових умовах

Міжнародне визнання

Програма МВА IBS-ANU визнана асоціаціями та навчальними закладами у Польщі, Німеччині, США та Бельгії. Є можливість паралельного проходження магістратури у Європі

Державна та міжнародна акредитації

Програма ліцензована Міністерством освіти України та надається диплом державного зразка, який можливо підтвердити у багатьох країнах ЄС

Вас навчають досвідчені практики

Програма МВА IBS-ANU існує 26 років та з 2013 року впроваджується Міжнародною Школою Бізнесу університету імені Альфреда Нобеля

Денна форма навчання та гнучкі умови

Програма навчання ліцензована за денною формою та проводиться онлайн та офлайн, всі матеріали та відеозаписи лекцій доступні в електронних кабінетах студентів

ФОТОЗВІТ

Навчальне середовище