Image placeholder

Міжнародна Школа Бізнесу IBS.Освіта для лідерів

Ми одна із перших українських бізнес-шкіл з ліцензованою програмою МВА, що була започаткована в 1997 році у Дніпропетровській академії управління, бізнесу та права.

Ласкаво просимо на програму МВА від Міжнародної Школи Бізнесу університету імені Альфреда Нобеля (IBS-ANU)

Міжнародна Школа Бізнесу IBS-ANU, була заснована на базі Університету імені Альфреда Нобеля у 2012 році.
Ми одна із перших українських бізнес-шкіл з ліцензованою програмою МВА, що була започаткована в 1997 році у Дніпропетровській академії управління, бізнесу та права.
Нашими студентами є власники компаній, топ-менеджери, керівники департаментів та відділів українських і міжнародних організацій, а також професіонали, спрямовані на підвищення власної ефективності та розвиток управлінських компетенцій.

Отримати консультацію

Та зарезервувати ціну на умовах ранньої реєстрації

MBA-програма навчання

Економіка та право

Управління бізнесом

Фінанси

Маркетинг

Розвиток Soft Skills

 • Економіка та право

  01. Бізнес-право/ Вивчення основних принципів правових аспектів, що відносяться до бізнесу/ Аналіз законодавства, регулюючого комерційну діяльність та підприємництво/ Розгляд практичних випадків і ситуацій, що стосуються правових аспектів у бізнесі/ Ознайомлення з вимогами та процедурами при веденні бізнесу згідно з законодавством.
  02. Економіка Бізнесу/ Вивчення фундаментальних економічних принципів та теорій, що стосуються бізнесу/ Аналіз економічних процесів та взаємозв'язків у бізнес-середовищі/ Розгляд ключових показників та інструментів, використовуваних для економічного аналізу бізнесу/ Вивчення стратегічного планування, фінансового управління та прийняття рішень в економічних аспектах бізнесу.

 • Управління бізнесом

  01. Менеджмент
  / Вивчення основних концепцій та теорій управління, які стосуються ефективного керівництва компанією
  / Розгляд стратегічного та оперативного менеджменту, включаючи планування, організацію, керівництво та контроль
  / Аналіз процесів прийняття рішень, комунікації та керівництва командою.

  02. Корпоративна культура
  / Дослідження ролі корпоративної культури в організації та її вплив на робочий колектив, ефективність та результативність компанії
  / Розбудова корпоративної культури, цінностей, норм та практик, що сприяють створенню позитивного робочого середовища та взаємодії в команді.

  03. Корпоративна та соціальна відповідальність
  / Вивчення ролі підприємства в суспільстві та його відповідальності перед соціальними, екологічними та етичними аспектами середовища
  / Аналіз стратегій та практик, спрямованих на створення позитивного впливу на громадськість та довкілля.

  04. Міжнародний бізнес

  / Аналіз міжнародних ринків та їх впливу на бізнес-організації
  / Вивчення міжкультурних аспектів, які впливають на успішну роботу в міжнародному бізнесі
  / Розгляд глобальних трендів та викликів, що виникають у міжнародному бізнес-середовищі.

  05. Організаційна поведінка
  / Розгляд основних теорій та концепцій, які пояснюють поведінку людей в організаційному контексті
  / Вивчення факторів, що впливають на мотивацію, комунікацію, конфлікти та лідерство в організації.

  06. Стратегія бізнесу
  / Розробка стратегічного планування та формулювання конкурентних переваг.
  / Аналіз стратегічного позиціонування підприємства на ринку
  / Розгляд стратегій зростання, диверсифікації та входження на нові ринки.

  07. Інноваційний розвиток підприємства
  / Розгляд стратегій та методів стимулювання інноваційного розвитку в організації
  / Вивчення процесу впровадження нововведень та керування інноваційними проектами.

  08. Бізнес-планування
  / Ознайомлення з процесом розробки та впровадження бізнес-плану
  / Вивчення методів аналізу ринку, конкурентоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

  09. Моделювання бізнес-процесів
  / Ознайомлення з методами та інструментами моделювання та оптимізації бізнес-процесів
  / Аналіз процесів управління якістю, інноваційного розвитку та оптимізації виробничих процесів.

  10. Управління персоналом

  / Дослідження ролі та функцій відділу управління персоналом в організації
  / Аналіз стратегій рекрутингу, навчання, розвитку та оцінки персоналу.

 • Фінанси

  01. Фінансовий менеджмент
  / Вивчення основних принципів та методів фінансового управління в організації
  / Розгляд планування та управління фінансовими ресурсами підприємства
  / Аналіз фінансової стійкості та прибутковості організації
  / Вивчення фінансової звітності та методів фінансового аналізу.

  02. Бізнес-аналітика
  / Дослідження методів та інструментів аналізу даних для прийняття стратегічних та оперативних рішень в бізнесі
  / Вивчення методів прогнозування та моделювання бізнес-процесів для оптимізації рішень
  / Аналіз даних та побудова звітів, що допомагають виявити тенденції та зробити обґрунтовані рішення.

  03. Інвестиційний менеджмент та управління ризиками
  / Розгляд методів та стратегій інвестиційного менеджменту, включаючи аналіз ризиків та доходності
  / Вивчення процесу управління портфелем інвестицій та визначення оптимальних інвестиційних стратегій
  / Аналіз фінансових ризиків та методів їх управління для забезпечення стійкості підприємства.

  04. Фандрайзинг
  / Ознайомлення з методами та стратегіями залучення фінансування від зовнішніх джерел, таких як інвестори, спонсори, фонди тощо
  / Вивчення процесу створення та реалізації фандрайзингових кампаній
  / Аналіз стратегій просування та залучення благодійних внесків для реалізації проектів та програм.

 • Маркетинг

  01. Управління маркетинговою діяльністю
  / Вивчення основних етапів маркетингового дослідження, планування та реалізації маркетингових стратегій
  / Розгляд практик сегментування ринку та визначення цільової аудиторії
  / Аналіз та впровадження інструментів маркетингового міксу: продукту, ціни, просування та розподілу.

  02. Управління конкуренто-спроможністю
  / Вивчення стратегій та методів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукту або послуги на ринку.
  / Розгляд аналізу конкурентного середовища та визначення унікальних переваг підприємства
  / Аналіз та впровадження стратегій ціноутворення, позиціонування та диференціації.

  03. Маркетинг в сфері послуг

  / Ознайомлення з особливостями та стратегіями маркетингу в сфері послуг
  / Вивчення навичок управління якістю послуг, взаємодії з клієнтами та розвитку післяпродажного обслуговування
  / Аналіз кейсів успішного маркетингу послуг та розробка маркетингових стратегій для сектору послуг.

  04. Маркетинг В2В

  / Вивчення особливостей та стратегій маркетингу в В2В- сегменті
  / Розгляд навичок розвитку та управління ключовими клієнтами, бізнес-партнерств та ринковим аналізом в секторі B2B
  / Аналіз кейсів успішного маркетингу B2B та розробка стратегій маркетингу для цього сегменту.

  05. Брендинг
  / Розгляд стратегій та методів побудови та управління брендом підприємства
  / Вивчення процесу розробки стратегії бренду, позиціонування та ідентифікації бренду
  / Аналіз кейсів успішного брендингу та впровадження практичних завдань для розвитку бренду.

  06. Маркетинг та управління продажами
  / Ознайомлення з сучасними цифровими технологіями та інструментами, що використовуються в маркетинговій діяльності
  / Вивчення методів та стратегій інтернет-маркетингу, контент-маркетингу та соціальних медіа
  / Аналіз процесу управління продажами, включаючи техніки продажу та відносини з клієнтами.

 • Розвиток Soft Skills

  01. Технології розвитку особистого потенціалу
  / Вивчення методів самовдосконалення, самоаналізу та самомотивації для досягнення особистої ефективності.
  / Розгляд стратегій розвитку навичок управління часом, концентрації та стресостійкості.
  / Вивчення практик здорового способу життя та балансу між роботою та особистим життям.

  02. Ефективні бізнес-комунікації
  / Вивчення стратегій та навичок ефективного писемного та усного спілкування в бізнес-середовищі.
  / Розгляд технік активного слухання, управління негативними емоціями та врегулювання конфліктів у комунікації.
  / Вивчення міжкультурних аспектів бізнес-комунікацій та методів взаємодії з різними типами співрозмовників.

  03. Team Building
  / Розгляд стратегій та методів формування та управління ефективними робочими групами та командами
  / Вивчення навичок співпраці, колективної роботи та розвитку взаємодії в командному середовищі
  / Аналіз кейсів та впровадження практичних завдань для зміцнення співпраці та взаємодії в команді.

  04. Бізнес-медіа
  / Ознайомлення з принципами та методами медіації в бізнесі для вирішення конфліктів та досягнення консенсусу
  / Вивчення навичок активного слухання, ефективного спілкування та переговорів з метою врегулювання суперечностей
  / Аналіз кейсів та ситуацій, які вимагають використання медіаційних навичок в бізнес-контексті.

  05. Розвиток креативності
  / Вивчення методів та стратегій розвитку креативного мислення та генерації ідей
  / Розгляд технік стимулювання творчості та інноваційного мислення в бізнес-середовищі
  / Аналіз креативних процесів та розвиток навичок проблемного мислення та пошуку альтернативних рішень.

  06. Лідерство в бізнесі

  / Ознайомлення з основними теоріями та моделями лідерства в контексті бізнесу
  / Розгляд навичок впливового лідерства, мотивації та керівництва командою
  / Аналіз кейсів успішних лідерів та розвиток особистих лідерських якостей.

  07. Тайм-менеджмент
  / Ознайомлення з методами та стратегіями управління часом для досягнення високої продуктивності та ефективності
  / Вивчення навичок планування, пріоритетів та організації робочого часу
  / Аналіз методів праці в умовах перешкод та стресу.

Формат навчання

*При будь-якому форматі проходження навчання ви будете зараховані на денну форму навчання

Вівторок та четвер з 18:00 до 21:00

Гібридний формат навчання

Наявність доступу до лекцій у записі

Доступ до особистого кабінету

Доступ до освітньої платформи

Можливість скачати лекції та файли для навчання офлайн

Тривалість навчання 24 місяці

 • Illustration

  Онлайн

  Лекції в режимі реального часу

  Можливість задавати питання

  Вебінари

 • Illustration

  Офлайн

  Закриті зустрічі та дискусії

  Бізнес-симулятори

  Майстер-класи

бізнесㅤㅤㅤмаркетингㅤㅤㅤфінансиㅤㅤㅤsoft skillsㅤㅤㅤекономікаㅤㅤㅤправоㅤㅤㅤрозвитокㅤㅤㅤуправління

Що ви отримаєте по завершенню програми МВА

Управлінські компетенції

Лідерські навички, навички прийняття рішень, уміння аналізувати складні проблеми, розробка стратегії, тайм менеджмент, делегування, ораторське мистецтво, публічні виступи та презентації

Підприємницькі можливості

Можливість створення власного бізнесу або розвитку існуючого, підтримка та менторство діючих практикуючих експертів національного та міжнародного рівня

Illustration
Illustration

Кар'єрні можливості

Спеціалісти з дипломом MBA заробляють на 20-30% більше у порівнянні з іншими фахівцями та мають можливість переходу на керівні посади, які потребують вищої освіти

Глобальні можливості

Можливість супроводу в працевлаштуванні за кордоном на високооплачувані позиції, допомога у виведені власного бізнесу на міжнародний ринок

Розвиток особистості

Сприяння особистісному зростанню, розширенню горизонтів, виявленню і розкриттю потенціалу, розвитку впевненості, критичного мислення та навичкам співпраці

Професійний нетворкінг

Випускники отримують доступ до великої спільноти успішних фахівців, експертів і підприємців, що створює нові можливості для співпраці та подальшого розвитку кар'єри

Illustration
Illustration

Твоя точка росту починається тут. Отримай консультацію

Викладач програми MBA

Визнання нашої програми MBA

Illustration

Німеччина

ZEvA є одним із засновників та членом Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) та Європейського консорціуму з акредитації у вищій освіті (ECA) та включено до Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти (EQAR).
Програма MBA, Міжнародної Школи Бізнесу університету імені Альфреда Нобеля акредитована Центральним агентством із оцінювання та акредитації (ZEvA) з 2016 р. по 2027 р.

Illustration

США

AACSB - найстаріша асоціація, заснована 1918 року в США і головна серед «Асоціацій потрійної корони». Є світовим еталоном якості бізнес-освіти, до неї входять три акредитуючи структури: AACSB (Тампа, Флорида), AMBA (Лондон) та EQUIS (Брюссель).
З 2018 року Міжнародна Школа Бізнесу Університету імені Альфреда Нобеля приєдналась до Американської асоціації університетських бізнес-шкіл (AACSB).

Illustration

Польща

Wyższa Szkoła Biznesu. National Louis University – польский державний, комерційний, навчальний заклад.
Ми реалізуємо спільний проєкт дистанційного навчання, який передбачає навчання одразу за двома магістерськими програми – в Україні та Польщі. Студенти можуть отримати два дипломи, не залишаючі країну чи свій бізнес.

Illustration

Бельгія

ECBE – провідна європейська установа, яка проводить незалежну професійну акредитацію якості навчальних програм бізнес-освіти.
Програма МВА, міжнародної Школи Бізнесу Університету імені Альфреда Нобеля – це перша та єдина в Україні програма МВА, що відповідає стандартам ЕСВЕ.

бізнесㅤㅤㅤмаркетингㅤㅤㅤфінансиㅤㅤㅤsoft skillsㅤㅤㅤекономікаㅤㅤㅤправоㅤㅤㅤрозвитокㅤㅤㅤуправління

Вартість навчання

Рання пташка

до 10.03.2024

Варіанти оплати

  19 000 грн, оплата щомісячно(10 платежів на рік)
  189 000 грн, оплата раз на рік
  370 000 грн, оплата за 2 роки

2 черга реєстрації

до 20.03.2024

Варіанти оплати

  19 970 грн, оплата щомісячно(10 платежів на рік)
  195 500 грн, оплата раз на рік
  385 000 грн, оплата за 2 роки

3 черга реєстрації

з 21.03.2024

Варіанти оплати

  21 500 грн, оплата щомісячно(10 платежів на рік)
  200 000 грн, оплата раз на рік
  399 939 грн, оплата за 2 роки

Відкрий свій шлях до бізнесу. Отримай консультацію

Чому обирають нас

Топ-5 ВНЗ України

Міжнародна Школа Бізнесу університету імені Альфреда Нобеля, входить в Топ-5 ВНЗ України за версією ВООРГВО

Подвійні дипломи

Можливість навчання за програмою подвійних дипломів та отримання магістерського диплому Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University на пільгових умовах

Міжнародне визнання

Програма МВА IBS-ANU визнана асоціаціями та навчальними закладами у Польщі, Німеччині, США та Бельгії. Є можливість паралельного проходження магістратури у Європі

Державна та міжнародна акредитації

Програма ліцензована Міністерством освіти України та надається диплом державного зразка, який можливо підтвердити у багатьох країнах ЄС

Вас навчають досвідчені практики

Програма МВА IBS-ANU існує 26 років та з 2013 року впроваджується Міжнародною Школою Бізнесу університету імені Альфреда Нобеля

Денна форма навчання та гнучкі умови

Програма навчання ліцензована за денною формою та проводиться онлайн та офлайн, всі матеріали та відеозаписи лекцій доступні в електронних кабінетах студентів

Навчальне середовище

Ми пишаємось співпрацями наших випускників

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Контактна інформація

Графік роботи

Понеділок - Субота: 9:00 - 20:00Неділя: 11:00 - 15:00